Lijst van complotwebsites

Lijst van complotwebsites

Een nepnieuws- of complotwebsite is een website, sociaalnetwerksite of videokanaal waarop volgens de gangbare maatstaf nepnieuws, hoaxes, desinformatie en/of complottheorieën worden verspreid, al dan niet vermengd met betrouwbare en controleerbare berichten. De gebruikers van deze websites spreken liever over alternatieve media en zijn in de regel van mening dat de meeste informatie op deze websites op waarheid berust

De neutraliteit van dit artikel wordt betwist
Zie de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie

Complotwebsites kenmerken zich door de overtuiging dat de informatie die zijn brengen door de mainstream media wordt genegeerd of onderdrukt. Zij maken deel uit van sociale netwerken die vooral via sociale media zijn georganiseerd en vormen virtuele gemeenschappen waarin gelijkgezinden elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. De toenemende betekenis en de snelle groei van het aantal complotwebsites hangt tevens samen met de opkomst van een politieke cultuur die ook wel als post-truth politics omschreven wordt. Een belangrijke eigenschap van complotmedia is hun vermogen om telkens nieuwe media te genereren en elkaar te beconcurreren elkaar door telkens verschillende alternatieve interpretaties naast elkaar te bieden

Complotwebsites verschillen van clickbait-sites, waar nepnieuws vooral wordt gebruikt om advertenties en producten onder aandacht van het publiek te brengen. Sommige complotwebsites fungeren tevens als clickbait-site. Beide categorieën worden ook wel samengevat onder de termen junknieuws (junknews) of hoaxes. Nepnieuws- en complotwebsites wordt dikwijls bekritiseerd door middel van factchecking en het ontmaskeren van hoaxes. Deskundigen als mediasocioloog Jaron Harambam stellen echter dat dit het wantrouwen van de gebruikers ten opzichte van gevestigde media onvoldoende kan wegnemen. Hij wijst bovendien op het risico dat kritisch onderzoek ten onrechte als complottheorie wordt gekenschetst

De opkomst van de nepnieuws- en complotwebsites dateert kort na de laatste eeuwwisseling (9/11). Vanaf 2009 nam hun aantal snel toe en groeide hun bereik. Toonaangevend in de beginperiode was onder andere de website Wij Worden Wakker van Marcel Messing uit 2012. Alternatieve theorieën werden verder verbreid via gezondheids- en wellnesskanalen en via gedrukte media. Ook werden omstreeks 2012 de eerste kritische overzichten geschreven. Op de sociale media was in 2014 EarthMatters met 25.000 Facebook-volgers de grootste site voor alternatief nieuws in Nederland. Daarnaast waren de clickbait-sites die nepnieuws en complottheorieën gebruikten om aandacht en inkomen te genereren in opkomst. Een van de toonaangevende complotwebsites (niburu.nl van Anton Teuben) viel uiteen in meerdere clickbait-sites. Die tevens complottheorieën verspreidden. Een aantal sociale media-accounts is door geleidelijk scherper wordende maatregelen van webbeheerders tegen schadelijk nepnieuws opgeheven

Meerdere ontwikkelingen hebben zich daarbij voorgedaan

Zowel het aantal nepnieuws- en complotwebsites als het aantal gebruikers op sociale media-accounts is sterk gegroeid
De opkomst van rechts-identitaire of nationalistische websites die complottheorieën verspreidden, met name onder invloed van de QAnon-beweging in de Verenigde Staten
Clickbait-sites groeiden mee, maar kregen minder invloed
Alternatieve sites namen geleidelijk afstand van linkse politieke ideologieën en omarmden vooral theorieën die vanouds eerder met rechtse of zelfs extreemrechtse opvattingen worden geassocieerd (bijvoorbeeld klimaatscepsis , bezorgdheid over pedofilie, afkeer van wetenschap en gevestigde journalistiek, soms antisemitisme
De verbreiding van nepnieuws- en complottheorieën raakte sterker verweven met internationale politiek, waarbij buitenlandse regimes gebruik maakten van het internet om desinformatie in andere landen te verspreiden. In Nederland zou dit probleem echter nauwelijks spelen
De aandacht voor grenswetenschap, verborgen kennis en spiritualiteit verschoof geleidelijk naar zuivere complottheorieën, waarbij de aanhangers zichzelf als ‘wakker geworden’ betitelden, terwijl sceptici als ‘makke schapen’ werden betiteld; hierin ligt tevens het belangrijkste raakvlak tussen de verschillende virtuele gemeenschappen die deze theorieën delen
Door de coronacrisis in Nederland in 2020 groeide de belangstelling voor complotwebsites sterk en ontstond er een intensieve wisselwerking tussen verschillende kanalen en gemeenschappen. De meeste alternatieve media gaven uiting aan coronascepsis en riepen op tot protest tegen coronamaatregelen

De onderstaande lijst betreft alleen de belangrijkste websites die regelmatig nepnieuws en/of complottheorieën zouden verbreiden, alsmede sociale media accounts met meer dan 2.000 volgers of leden (stand november 2020). Deze aantallen vormen niet meer dan een indicatie, omdat het aantal bezoekers van afzonderlijke websites zelden bekend is. De indeling in enkele overkoepelende virtuele gemeenschappen is ontleend aan de hieronder genoemde literatuur en licht aangepast

Vermelding op de onderstaande lijst betekent niet dat de genoemde websites per definitie geregeld onjuist berichten verspreiden. Wel dat deze websites deel uit maken van netwerken en virtuele gemeenschappen waarin veronderstelde complottheorieën en/of nepnieuws een belangrijke plek in de informatiestroom innemen

Als basis voor de lijst dient het overzicht van Nederlandse junknieuwsdomeinen, genoemd in een rapport aan de Tweede Kamer uit 2019 (Hagen en Jokubauskaite 2020, bijlage 2). De indeling is licht gewijzigd. Bij recentere websites is gekeken of er denkbeelden worden gepropageerd die in de regel tot de complottheorieën worden gerekend. Radicale politieke websites die weinig complottheorieën en/of nepnieuws verbreiden zijn buiten beschouwing gelaten

BT = Bitchute
FB = Facebook
TE = Telegram
TW = Twitter
YT = YouTube

Pleitbezorger voor de alternatieve media is de Nederlandse Vereniging van Vrije Journalisten (NVVJ), opgericht in oktober 2020. Media die hierbij zijn aangesloten, zijn gemerkt met een asterisk

! Aantallen x 1.000

Alternatief
Alwareness TV 2014 alwareness.org FB 4,6 St. Alwareness, Patricia Mensink

Blik op de Maatschappij (Nieuwe Tijd Podcast) 2018 blikopdemaatschappij.nl YT Niels Lunsing, Peter Toonen Podcast

Bonanza Media 2018 bonanzamed.com FB; YT 2,6 Yana Yerlashova

BOUblog 2009 boublog.nl Boudine Berkenbosch

Burgelijke Ongehoorzaamheid 2015 burgerlijke-ongehoorzaamheid.nl FB (privé) 4,9 Tilasmi Frigge

Café Weltschmerz 2009 cafeweltschmerz.nl FB; YT 99 Max von Kreyfelt Videokanaal

Chemtrails Nederland 2012 FB 11 Adam Spamler

CommonSenseTV (CSTV) 2019 commonsensetv.nl YT; TW 4,9 Videokanaal

De Andere Krant 2017 * deanderekrant.nl FB 15 Sander Compagner; St.

KnowledgeMatters Tijdschrift

De Ommekeer 2014 * ommekeer-nederland.nl YT; TW 11 Tilasmi Frigge @LokaalGeld NOS = Fake News

Ella’Ster* 2016 * ellaster.nl FB; YT; TW 2,1 Marion de Backer

Gewoon Nieuws 2010 (opgeheven) FB 6,8 Irma Schiffers Tot 2019

Gezond Verstand 2020 gezondverstand.eu FB 4,5 Karel van Wolferen; St. Gezond Verstand Tijdschrift

Het meest gevaarlijke bijgeloof 2018 hetmeestgevaarlijkebijgeloof.nl FB, TE 3,0 Don Maarten

Hoe zit het nu echt 2012 hoezithetnuecht.nl Alexander en Silva Belgraver Doorverwijspagina

Interessante tijden 2017 interessantetijden.nl FB 3,9 Rypke Zeilmaker Ecologie

Nationale Bond tegen Overheidszaken 2016 bondoverheidszaken.nl FB 7,3 Jordy Zwarts

Onafhankelijke Pers Nederland (OPN) 2020 * onafhankelijkepersnederland.nl FB; YT, TE 19 Jeroen Arents, St. OPN Mediaplatform; Truth Seeker

Onderste steen komt boven 2015 FB 2,1 Erik Maria Heiningen e.a.

Onrecht TV 2020 FB; YT 39 Videokanaal, straatprotest

Pateo.nl (Wholly Science) = Pateo Media 2012 pateo.nl FB; YT 5,6 Johan Oldenkamp

Recht is krom 2011 rechtiskrom.wordpress.com FB 2,1 Wim Dankbaar

RT Dutch (Relevant Today) 2016 * FB; YT 30 Kathie Schene, Dwight Sergio Samson Videokanaal

Stop 5G Nederland 2019 stop5gnl.nl FB (privé) 12,5 St. Stop5GNL

Transitieweb 2010 * transitieweb.nl Fred Teunissen Bewustwording

Vereniging Vrije Mens 2012 vrijemens.org FB 2,2 Caspar Rutten

Volksnieuws uit Amsterdam-noir 2015 stevenbrownsblog.wordpress.com FB 1,0 Steve Brown

Want To Know 2008 * wanttoknow.nl 16 Guido Jonkers

Rechts-identitair
Alternatieve Media Nederland 2017 alternatievemedianederland.com FB; TW 4,7 @RevolutieNL

Alttnews 2016 altnews.nl FB; TW 0,9 Doorverwijspagina

Blue Tiger Studio 2013 deblauwetijger.com FB; YT 33 Tom Zwitser

Boss / Maker 2018 bossmaker.nl YT 4,4 Ronald Heister QAnon

Burgerbond Nederland 2019 burgerbondnederland.nl FB 12 Joop Lamers

Burgerbescherming tegen Leugens 2014 FB 2,0 Paul Helmken (tegen Leugens van Overheid en Systeem)

Climategate 2009 climategate.nl FB 2,9 Marcel Croc e.a.; St. Milieu, Wetenschap & Beleid

De Bataafsche Courant 2017 debataafschecourant.wordpress.com

De Haan 2019 FB 9,0 Chris de Haan Videokanaal, QAnon

De Kapitein 2013 YT 12 Videokanaal, QAnon

De Lange Mars Plus 2017 * dlmplus.nl FB 3,2 Rob Vellekoop

De Theorist 2014 detheorist.nl FB 1,2 Rob Vellekoop

Dutch Patriots 2020 FB 11 QAnon

Een oorlog reeds verloren 2019 eenoorlogreedsverloren.nl FB 6,7 Sven-Ake Hulleman; St. Restschuld Eerlijk Delen

E.J. Bron 2011 ejbron.wordpress.com Bert Bron

Het Begin nu 2020 het-begin.nu David Faust QAnon

JD Report 2010 jdreport.com TW 3,4 FB verwijderd

Jensen 2016 jensen.nl FB; YT; TW 80 Robert Jensen

Klokkenluider online 2003 klokkenluideronline.is Micha Kat Rechts-anarchistisch

LNN Media 2020 lnnmedia.nl FB; YT; TW 5,1 Rick Kuitems Mediaplatform

Loyalist.nl 2015 loyalist.nl FB 5,4

Martin Vrijland 2012 martinvrijland.nl YT 2,3 Martijn Alberda Rechts-anarchistisch

Novini.nl 2011 (opgeheven) FB 3,7 Tom Zwitzer, zie Blue Tiger Studio

OpinieZ 2015 opiniez.com FB 3,0 Opvolger van Fenixx

Pensioenactivist 2011 FB 2,1 Bernardus Crouwel Onafhankelijk Democratisch Vrij Nederland

Potkaars 2018 potkaars.nl FB 8,8 Rico Brouwer Videokanaal

QAnon Nederland (QNews Official TV) 2017 qanonnederland.wordpress.com YT, TW, TE 4,5 Peter DG; 2017: wakeyq.wordpress.com QAnon; 2020 verder als wrwy.nl

Revolutionair online 2015 revolutionaironline.com (FB) 11 Micha Kat Rechts-anarchistisch, FB 11/2020 verwijderd

Saltmines.nl 2017 saltmines.nl FB 2,7 Mischa van Geelen

TelegramNL 2915 telegramnl.eu FB 1,7 Rick Kuitems

Vrijspreker 2004 vrijspreker.nl FB 1,8 Louk Jongen, St. Libertarisch Centrum Rechts-anarchistisch

Wouter Raatgever 2014 amagi.nu FB; YT; BT 7,3 Wouter Raatgever, St. Restschuld Eerlijk Delen Rechts-christelijk

WRWY We Are With You 2020 blog.wrwy.nl = QAnon Nederland

Xander Nieuws 2008 xandernieuws.net Xander

Antivaxx en Coronascepsis
Coronaoorlog 2020 FB (3 groepen) 16 Naoual van den Eijnde (1 groep privé)

De kleine activist 2020 dekleineactivist.nl FB; YT 14 Isa Kriens

Klokkenluiders voor Vrijheid 2020 FB 7,7

Leef Vrij en Volop! 2020 TW 3,8

Nederland in Opstand 2020 FB 15 Tinus Koops Straatprotest

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) 2000 nvkp.nl FB 7,8 NVKP Antivaxx

Nee tegen de Coronamaatregelen 2020 1.5xbeter.nu FB 50

Peter Heine 2012 peterheine.nl YT 12 Peter Heine Videokanaal

Revive Nederland 2020 revive.nl FB 3,6 Dick van den Bos Conservatief-christelijk

Samen terug naar Normaal 2020 samenterugnaarnormaal.nl Petitie Viruswaarheid

Stichting Vaccinvrij 2011 stichtingvaccinvrij.nl FB; YT 16 St. Vaccijnvrij Antivaxx

Viruswaarheid 2020 viruswaarheid.nl FB, YT, TE 51 Willem Engel, St. Viruswaarheid

Voor Vrijheid Nu 2020 voorvrijheid.nu FB 7,8 Frank Ruesink Antivaxx

Vrouwen Voor Vrijheid 2020 vrouwenvoorvrijheid.nl FB 5,3

Wakkere Wereld 2020 wakkerewereld.nu (privé) FB 1,7 Tegen de overheid


Clickbaits en verkoop
aHealthylife 2012 aHealthylife.nl FB 81 Juglen Zwaan Gezondheid

EarthMatters 2010 earth-matters.nl FB; YT 31 Arjan Bosch

Health Bytes 2014 healthbytes.me FB 32 Everwijn Overberg (= Kraven)

HealthWatch 2016 healthwatch.eu FB 100 St. Healthwatch Nederland Gezondheid

Leef Bewust Nederland 2003 leefbewust.nu FB, YT, TE 50 Mike Everest, Gretta Adriana Martina Gezondheid

Niburu.co 2014 niburu.co FB 2,7

Nine for News 2014 ninefornews.nl FB; TW, TE 18 Michel le Jeune, Robin de Boer

United-Lightworkers.be 2012 united-lightworkers.be FB 2,1 Nadine Pyramidespel

Urubin 2012 urubin.nl (privé) FB 1,5 Everwijn Overberg (= Kraven)

World Unity (Niburu 2.0) 2011 worldunity.me FB, TE 20 Everwijn Overberg (= Kraven)

Overige websites
Alertgroepen.nl 2011 alertgroepen.nl Stieneke Poot Antroposofisch

Anton Teuben 2014 antonteuben.nl FB 0,9 Anton Teuben

Dutch Revolution 2011 (opgeheven) FB 7,2 Links-alternatief

EuroStaete 2010 eurostaete.eu FB 3,4 Rob Brockhus Mini-staat

Frontier World (Frontier Magazine) 2012 frontierworld.nl FB 0,7 St. Frontier Science Foundation Tijdschrift over grenswetenschap

Nieuwetijdskind Magazine 2009 nieuwetijdskind.com FB; TW 89 St. Platform Nieuwetijdskinderen Tijdschrift over spiritualiteit

Stop de Bankiers (SDB) 2013 stopdebankiers.com FB 6,5 Erich B Links-alternatief

Tijdgeest Magazine 2013 tijdgeest-magazine.nl FB 1,2 Peter den Haring Tijdschrift over spiritualiteit

Influencers:
Doutzen Kroes
Erik Groenendijk (Stop PAS Familiedrama)
Frank Ruesink (antivaxxer)
Jeanet Ossebaard
Lange Frans
Nico van den Ham (Melder van Misstanden)
Pieter Stuurman
Tisjeboy Jay (rapper)
Willem Engel

Clickbait-websites (nepnieuws):
Aboutmedia.nl
Apost.com
Bestgezond.nl
Dagelijks.nu
Dagelijksekrant.nl
Desportgek.nl
Evendelen.net
Hardewaarheid.nl
Leeshetnu.nl
Lekkerwonen.org
Lijstverse.nl
Livekijken.nl
Nietbarkie.nl
Nieuws-dump.nl
Not100.nl
Parra.nu
Prankster.nl
Smullen-maar.nl
Snuggerd.nl
Tipsenweetjes.nl
Tis-wat.nl
Tpook.nl
Trendbuzz.nl
Trendnieuws.nl
Trendnova.nl
Viraalpunt.nl
Viraaltje.nl
Viraaltjes.nl
Vrouwendingen.com
Viralmundo.nl

Verdwenen websites
Wij Worden Wakker (Marcel Messing), 2012

Zie ook:Pseudowetenschap of grenswetenschap

Nepnieuws
Propaganda (communicatie)

Externe links
Hoax-wijzer: lijst van Nederlandstalige valse nieuwssites (geraadpleegd 15 november 2020)

Hoax-wiki: complottheorieën-websites (geraadpleegd 15 november 2020)

Maarten Reijnders, ‘Wie is wie in Complotistan?’, in: Skepter 33.3 (oktober 2020)

Rick, De duistere hoeken van Neerlands alternatieve media, Dulcet.nl, 5 mei 2017 (n.a.v. publicatie Nieuwe Revu)

Rick, Corona is een zegen voor de “alternatieve media”, Dulcet.nl, 20 september 2020

Barracuda, kritisch blog over de alternatieve media

Kloptdatwel.nl, kritische website van de Stichting Skepsis

Johan Oldekamp, PateoPedia: Overige Personen, en Nieuwsoverzicht informatie over eigenaren van alternatieve media

Willem Groeneveld, Het gevaar van nepnieuws en hoe ontrafel je dat: volg dit stappenplan, Sikkom, 13 april 2020

Abbie Richards’ Conspiracy Chart, 30 oktober 2020 (over de mate waarin websites als complotwebsites gekenschetst kunnen worden)

MEER LEZEN:
Hoax:
Falsificatie die als waarheid wordt gepresenteerd

Complottheorie:
Theorie waarbij bepaalde gebeurtenissen verklaard worden door een vermeende samenzwering

Ons Erfdeel:
Ons Erfdeel vzw is een Vlaams-Nederlandse culturele instelling.

Met dank aan Otto S. Knottnerus

Big tech is greedily allowing external authorities to demolish our democracy

The monopolist power of the tech giants Facebook, Twitter, Apple and Google has to be heavily restricted in order to enable new and small enterprises to enter the market, which will protect society from their unethical “money first” policies which slows down progression and evolution into a safe cyber-future for our species.

While facilitating dangerous threats to our democratic values they fail to self-reflect and should therefore be way more externally regulated by international law than is the case at the moment, in order to protect our dearest values and those of our future generations.

They are taking some actions yes, but what do we actually see them doing? They’re blocking some hashtags and slogans but leave at least 90% of all threats untouched. It’s more of a cosmetic operation in order to fool us into thinking they are doing a good job, while they know that the powers behind misinformation and anti-democracy agression can easily adapt and continue their cyber-WW3 which is raging right now in front of our very eyes.

But hopefully they might just allready be loosing control, do they still have a chance to prove that they can be trusted? Possibly not anymore:

“In the past 10 days, both the powerful House judiciary committee and the EU commission, under pressure from the French and Dutch governments, have signalled a readiness to challenge Apple, Google, Facebook and Amazon to the point of breaking them up.”

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/18/europe-and-america-are-taking-on-the-tech-giants-britain-needs-to-join-the-fight?CMP=share_btn_fb

American celebrities, politicians and QAnon

A large number of celebrities and politicians openly reference QAnon sources and conspiracy-theories.

Donald Trump himself has encouraged QAnon fans. On august 19 he told a reporter that he appreciated that they “like him so much”. Hours before, Facebook announced it had taken down or restricted more than 10,000 groups, pages and Instagram accounts associated with the rightwing conspiracy theory. On tuesday september 15 Trump retweeted a pure QAnon tweet with the hashtag pedobiden. During the coronacrisis alone Trump retweeted over a 100 messages from over 50 accounts. While never directly addressing the conspiracy theory, he has retweeted QAnon sources around 300 times during his presidency. The white House declares that Trump doesn’t know anything about who and what QAnon is. According to CNN Michael Lebron, a QAnon conspiracy theorist, tweeted that Donald Trump did a photoshoot with him at the white House at august 23 2018. On october 5th 2017, Donald Trump mentioned “it’s the calm before the storm”, which is one of the three core promises of QAnon: “the storm”, “nesara/gesara” and “the great awakening”. It is well-known that Donald Trump has been following conspiracy theories for a long time.

Donald Trump’s son Eric Trump retweeted QAnon sources as well, so did Donald Trump jr.

George Papadopoulos a former member of the foreign policy advisory panel to Donald Trump’s 2016 presidential campaign and convicted felon and Michael Flynn, ex lt. general, who pleaded guilty at the Mueller investigation in December 2017 about lying to FBI agents concerning his contact during the presidential transition period with Sergey Kislyak, Russian ambassador to the United States (QAnon believers added their own spin, theorizing that Flynn was actually working with Mueller to help defeat the so-called deep state and expose a liberal pedophile ring), also took “the oath” including the “where we go one, we go all” QAnon slogan, were being listed as speakers at the “Digital Soldiers Conference” on september 14, organized by QAnon supporter Rich Granville. Travis View, QAnon researcher and host of the QAnon Anonymous podcast, tweeted a list of attendees to the event. On a forum for ex-scientologychurch followers a series of information and tweets about these attendees are to be found. The conference eventually has been cancelled after Flynn pulled out.

At this moment 82 American politicians openly promote QAnon.

It’s not a big surprise that Alex Jones pushes QAnon too. Then we have former Boston red sox pitcher Curt Schilling promoting QAnon, Roseanne Barr, Australian celebrity chef Pete Evans, comedian and martial arts fighter Eddie Bravo and actor James Woods.

Besides all the celebrities there are a lot of businessmen, twitterers and popular YouTubers promoting QAnon.

What does the Dutch word “wappie” mean?

This year (2020) a new Dutch word rose to the horizon: “wappie” (the “a” is pronounced just like the a in “fart”, “not smart” and “retard“). This might seem like a coïncedence, but is it? According to wappies coïncedences don’t exist, there’s always a cabal (deep state, illuminati, New World Order) behind everything because they want to stay young by extracting adrenochrome from babies who are being sold openly on the internet.

Wappies believe that Donald Trump is going to fight this cabal with help from the JFK jr. who died in a planecrash on july 16 – 1999. This happening is what wappies call “the Storm”, it was supposed to happen on july 22 – 2020, but unfortunately for the wappies that didn’t exactly go as planned but that doesn’t affect their belief in the leader of their cult. This “storm”-theory has originally been brought upon us by “Q” through the QAnon network.

According to wappies this cabal consists of a couple of extremely rich bankers and some other elites. When the storm is over their filthy money is going to be divided amongst the world population and all debts will be dropped. This is called Nesara/Gesara and will be supervised by this guy.

The world will then be like paradise, all people (especially the wappies) will be happy and there will be peace ever after. This is what wappies call “the Great Awakening“.

Wappies always do thorough research and are being helped by scientists to prove that their conclusions are always right. Anyone who questions this wappie-knowledge is being called “sheep“.

Who is the leader of the Dutch wappie-movement? This is still uncertain: a lot of Dutch people follow blindly a self proclaimed “viruswaarheid (virustruth)” freedom-fighter, while others tend to choose for a politician of the Dutch right-wing political party “Forum for democracy” or FvD.

The wappie-movement members themselves deny being in a cult.

Source: this article & this.

Hoe werkt Q?

Voor de die-hard anti-QAnonners om beter te begrijpen hoe Q en QAnon momenteel technisch in elkaar zit.

qmap.pub waar Q zijn drops op plaatste, ligt plat, maar Q is uitgeweken naar een ander domein: qanon.pub , op hetzelfde platform 8kun (kan schokkend zijn!).
Het enige dat nog overgebleven is op qmap.pub is Q-research.

https://q-resear.ch/

Voor alle Q-bronnen en veel meer nog dan dat, zie de QAnon hub:

https://theqanonhub.weebly.com/#

Logically.ai heeft uitgezocht hoe het zit met Jim Watkins, eigenaar van 8kun waar Q zijn drops plaatste, nadat Fredrick Brennan (maker van dat platform die nu wraak wil nemen op Watkins) ontdekte dat de plaatser van de Q-drops op Qmap en Jim Watkins hetzelfde ip-nummer hebben. Omdat watkins ook eigenaar is van 8kun (én Vanwatech waar 8kun internettoegang van krijgt) kan hij op elk moment zelf als Q posten óf dat door iemand anders laten doen. Die iemand anders was Jason Galinas in de VS, die dankzij logically.ai onlangs is gearresteerd.
Echter: het plaatsen van Q-drops wordt nu weer door iemand anders gedaan via qanon.pub .

https://www.google.com/amp/s/www.nj.com/politics/2020/09/qanon-conspiracy-website-shuts-down-after-report-identifies-nj-man-as-operator.html%3foutputType=amp

https://www.logically.ai/articles/qanon-key-figure-man-from-new-jersey

Als ik een WHOIS doe op qanon.pub zie ik dat deze domeinnaam geregistreerd is door Google, dat is een service die Google biedt om het makkelijker te maken voor mensen om een eigen domeinnaam te nemen.

https://www.whois.com/whois/qanon.pub

Martin Geddes maakte op 2 maart al een vergelijking van zoekmachines op de Q-bronnen en ontdekte dat alleen Google deze zoekresultaten helemaal naar beneden drukt.
Wil je dus diep zoeken naar Q-bronnen doe je er beter aan om niet Google te gebruiken, maar een andere zoekmachine zoals bing.com bijvoorbeeld.

3 universiteiten tesamen met het Max Planck instituut hebben onlangs een uitgebreide studie naar QAnon gepubliceerd (pdf). Zij komen uit bij voat.co , een free speech messageboard vergelijkbaar met Reddit. Hier komen Anons bijelkaar om informatie te delen dat ze van diverse Q-bronnen op internet hebben afgeschraapt. Voat.co is een mega rabbithole.
Ik moet deze studie nog verder lezen en herlezen, ik zal deze post updaten wanneer ik essentiële nieuwe zaken tegen kom.

!!! Omdat messageboards als 8kun en voat nauwelijks gemodereerd worden (full free speech) kun je daar schokkende dingen tegenkomen.

Ik hoop hiermee een goed inzicht te hebben gegeven 🙄

Voor meer info over wie Q is:

https://omynounas.wordpress.com/2020/09/09/who-was-and-now-is-q/

Who was and now is Q/QAnon?

QAnon is a huge agglomeration of people with different shared ideologies and (world) views, all following shared unproven theories about the coronavirus, the elite, pedofiles, the pharmaceutical industry, a cabal of Satanic baby-snatchers, Bill Gates, George Soros, the pope, the Rothschild’s, 5G, mind-control etc. etc.

Nowadays (sep. 30 – 2020) it’s causing great harm to all people, businesses and countries by forcing the views and the wills of extremist minorities like white supremacists, overactive evangelicals and greedy individuals onto the sensible, passive majority.

It’s a war against democracy, seeking to distract the world and re-ensure Donald Trumps’ re-election. It uses a huge amount of webdomains all around the world to spread misinformation helped by troll-networks and automated bots with fake accounts. It’s a huge psychological operation, a grey psyop.

It all started with one letter from the alphabet: Q.

The first Q started in 2017 on 4chan (dark web, later-on 4chan migrated to 8chan/8kun owned by Jim Watkins), Twitter and Reddit. Several Q’s posted on these platforms. Around summer 2017 someone started a prank and signed with “Q”. This prank was “hijacked” by someone else, this someone else started posting his first message (Q-drop or breadcrumb) on October 27-2017. He claimed that Hillary Clinton was arrested and would be going to be detained, but that didn’t happen. However Q received a lot of traffic because of other conspiracy-gurus like Alex Jones who pointed their followers to Q.

Most likely there were several Q’s, like Pamphlet Anon, the praying medic and possibly Jim Watkins, the owner of the webhosting company himself. Later-on probably Russians started posting as Q too.

From that moment on QAnon started to come alive, it became a “catch-all” conspiracy (it swallowed up almost all other conspiracies, linked them together and started selling books and a lot of different merchandise). It became a pro-Trump, white-supremacy, racist and anti-Semitic cult which finds it’s followers in Christians, conspiracists, racists, money-makers, new agers, multidimensionalists, spiritualists, reptilians-believers, 5G-conspiracists, healthy living thinkers and many more.

Some politicians openly propagate QAnon, even Donald Trump encourages the (sub)group(s) and it’s growing like a virus influencing our complete society and jeopardising our futures.

Nowadays (ever since Fredrick Brennan exposed Q in august 2020), we know that Jim Watkins either IS Q and/or his son Ron, or he knows who Q is/are and agrees with every message, since it comes from his own IP-number (that’s like after logging in, giving your laptop to somebody else sitting next to you, permitting him to post under your name).

Who is this Q/Jim Watkins?
Jim Watkins is an American pigfarmer living in the Phillipines. For over 20 years he owns a pornsite.
He also owes 8 chan/8kun, a dark web platform which is the center of QAnon communication-domain qmap, as well as the hosting company hosting 8chan/8kun itself.


8chan/8kun also hosts child pornography claiming to be a free speech platform.


Basically: Q points to presumed pedophile rings all over the world, while posting from a community that contains child porn itself, by which, doing so, he distracts the world to all places except the place where this webcontent really is.

Details: https://omynounas.wordpress.com/2020/08/20/q-and-the-origins-of-q/

QAnon is de kroon op elk complot

Uit: het parool, 2-9-2020

Dat de laatste maanden nieuwe dwarsverbanden zijn ontstaan tussen allerlei tegenbewegingen, is eerder geconstateerd. Maar de verse mengelmoes is ronduit fascinerend – knappe jongen of meid die dat kon voorspellen. De mensen die het 5G-netwerk wantrouwen en denken dat ons afweersysteem door ‘5G-straling’ wordt vernacheld, sloten al snel een bondgenootschap met de mensen die meenden dat covid-19 een ‘hype’ en niets dan een ‘griepje’ was.

Vreemd, want die laatsten denken nu juist dat ons immuunsysteem corona best zonder hulp de baas kan, en dat onze afweer dus opperbest werkt. Vervolgens sloten de anti-vaxxers zich aan, die geloven dat mazelen onschuldig is, dat je je afweersysteem kapot maakt met vaccins en dat een kind door inentingen bovendien kans loopt autistisch te worden.

Toen hadden we al een aardige hutspot.

Intussen hebben zich ook de mensen gemeld die zowat alle overheids- en supranationale instanties wantrouwen, of dat nu het kabinet, het RIVM of de WHO is. In dat stadium was ik eigenlijk hoofdzakelijk verbaasd dat de boze boeren zich niet subiet aansloten: die hadden immers nog een mud of wat aardappels met het RIVM te schillen en meenden al langer dat die club cijfers vervalste om ‘het volk’ te misleiden.

Allerlei extreemrechts volk, zoals de mensen achter de Blauwe Tijger, liep ook al mee: die grijpen elke gelegenheid te baat om wantrouwen tegen instanties aan te wakkeren. Wil het kabinet geen lockdown? Schande! Versoepelt het kabinet de lockdown niet? Een nog grotere schande!

Half juni, toen Willem Engel furore maakte met zijn Viruswaanzin, dacht ik: het zal mij benieuwen wanneer Baudet zich solidair met hem verklaart, of andersom. En jawel, vorige maand verklaarde Baudet fier: ‘Engel is een van de mensen die wij achter de schermen steunen.’

De snelkookpan maakt overuren. Op de demonstratie tegen de coronamaatregelen in Berlijn van afgelopen weekend was QAnon plotseling alomtegenwoordig, een uit de VS overgewaaide complotgroepering, die meent dat er een kartel van machthebbers is – de huidige belichaming van de Illuminatie, zeg maar – die aan pedofilie en kinderhandel doen, en geloven dat Trump de wereld komt verlossen. QAnon is de kroon op elk complot.

Het akelige is dat er in veel een greintje waarheid zit. Ja, het kabinet zwalkt. Ja, het RIVM geeft soms onvoldoende openheid. Ja, er is te veel surveillance. Ja, Big Pharma slijt hun waren met te groot gemak en verdient er te veel aan. Maar elk standpunt wordt in extremis doorgetrokken, de argwaan wordt met de dag groter, en de woede neemt toe.

Zodat Willem Engel, die in februari nog gewoon een onbekende dansleraar was, nu cultleider is en openlijk filosofeert dat hem niks zou verbazen wanneer het volk hier te lande de nationale politici zou vermoorden. Indien het kartel zo doorgaat, komt het volk in opstand, daar kon hij ook niets aan doen.

Baudet lachte besmuikt. Hij steunt Willem immers achter de schermen.


02 September 2020

Verschenen in Het Parool

“They” against “us”, conspiracies, causality and false premises.

Our society is run by a managerial bureaucracy with laws as an instrument, run by professional politicians. People are motivated to fully cooperate, by mass suggestion that they can change the future. The only aim of this bureaucracy is producing more and consuming more, as purposes in themselves.

Freely inspired by Erich Fromm: The Art of Loving (1956)

*****

Why and how do people get tangled up in conspiracies?

Most of us regularly go to birthday-parties, weddings, bbq’s or visit friends and relatives for other reasons. I have the experience that people often talk about politics, life, money related subjects and similar stuff. Sometimes everybody agrees, sometimes they’re about to knock each others teeth out, but mostly everybody agrees on one thing: “it’s all a big mess”.

This implies that we all have our own negative “feelings” about “them” who decide what we should do, how we should behave, how many tax we must pay etc.: “They want us to…”, “They are all lying about…”, “They act like…, but in reality they only want to…”

There’s always those “They”.

And this is where it all begins.

All conspiracies are also based on “They”, “They’re going to chip us”, “They want to vaccinate us to change our genetic structure and enslave us”, “They want to depopulate the earth”, “They are only after our money and our souls”, “They are sick individuals, psychopaths, powergrabbers and satanists”, “For them it’s all about money, they don’t care about us, the people” etc. etc. etc.

And then, one good day you stumble upon a website or some social media article that refers to this latent “gutfeeling” that you already had for years and years of how unreliable and unjust “they” are. There’s even names for “they”: elite, cabal, NWO, Illuminati, deep state or whatever the article comes up with.

And besides that name, there is all this “knowledge” and all these proofs, all these screenshots, the 2-hour YouTube movies, 86 pages pdf-files and articles from “alternative media” and individuals like David Icke, Alex Jones, Janet Ossebaard, Q/QAnon etc. And it all looks só convincing, it all answers all those questions and suspicious thoughts that you have carried with you your whole life through.

So you finally have the nerve to say something about your gutfeeling, you reply to an article or a post and all of a sudden you have gained many more very welcoming friends. How helpful and nice they all are and most important: so very like-minded, you aren’t the only one with those suspicious theories and those fears anymore: there seem to be millions and millions of people more with the same ideas and suddenly it all falls into place, suddenly you realise: “I am not weird, I am not paranoid, I’m awake and I’m not alone, never more, finally I belong to something, finally I am part of something great!”

But: there’s something going on with those “knowledges”, they seem very reasonable and supported by lots of evidence, often too much to read. And you’re encouraged to do your own research on top of thát, which brings you to places with even more proof that you never knew was out there.

But let’s have a look at some of those theories, let’s have a look if there are similarities. All these conspiracies namely have one thing in common: causality.

Big companies, extremely rich individuals, politicians, movements, “they” all do their part of influencing. “They” influence through advertising, campaigns, social media, coloured newspapers and every clever marketing strategy “they” can come up with.

“They” all have the very best products, policies, goals, worldviews etc. Although often contradicting each other, individually “they” all own the “one and only truth”.

let’s take covid-19: suddenly there was this virus, suddenly we’re all in danger. So we start looking for information on what to do, we listen to the news, dive onto the internet and try to think logically and behave instinctually and responsible. Suddenly there’s nothing else in the world but the virus, most politicians preach “their” precautionary recommendations, others preach “their” scepticism and denial. Medicines come rising up from the depths and some say they work and some say they don’t. Some say we need to develop vaccines, some say vaccines will kill us or alter our genetics and our ability to think critically.

The ones who don’t deny the danger of the virus are winning, some people, some movements, some companies, some politicians and institutions communicate the worst case scenario, enhancing fear for getting ill, loosing your job, going bankrupt, total lockdowns etc.

The ones who deny the danger of the virus start flushing the web with worst case scenarios too, but trying to proof the opposite: that there is no danger at all, that it’s all a scam, that “they” created the virus and keep it alive because there’s big money to be made from vaccines, because “they” can silence us and enslave us by keeping us afraid, because “they” want to distract us from a hidden agenda, from pedophile rings, from exterminating enemies, from getting rid of the elderly and the weak and for many more vicious reasons.

But winning a war doesn’t automatically mean that you started the war, winning battles doesn’t automatically mean that you want to keep on fighting, that you don’t want peace until you have totally defeated your enemy.

So: the causality between the virus being here and the one side winning “it” all, has never been proven. The causality between gaining from the situation and keeping the situation “alive” has never been proven either.

And the situation goes on: battles are won and battles are lost and the more extreme “they” become and the more extreme “the others” become, the more and more people are being dragged in one of the two rabbitholes: either covid is extremely dangerous and contagious or: covid is a non-event, covid is manmade for vicious reasons etc. And again we feel like knocking each other’s teeth out, just like in the good old days.

But: let’s assume that the “they”-theory is right. Then who are “they”? Are “they” the government? Are “they” the government ánd powerful people who influence the government? In whatever theory about who “they” are, “they” must all work together. If not: the other “they’s” must be exposing everything “they” do. We know that amongst all possible “they’s” there’s conflict of interest and opinions. We can read about that every day: companies compete, politicians debate, media is often contradicting each other and movements argue, sometimes even through violence. There is no collective “they” and there never will be as long as competition instead of cooperation/sharing is the ruling philosophy of how to live our lifes. And again: the allmighty “they” is a false premise. It’s non-existing.

Yet the theories all assume that “they” exist as an institution and that the causality “they created this mess” exists beyond any doubt, it’s non discutable. “Wake up!”, “do your research!”. And then all the theories and all the proofs follow and the more you read them, the less important the causality becomes. And some theories might even be right: but factually by coïncedence ánd unfactually for all or most of all the wrong reasons.

We know our history, but we don’t know our future. We know about mass-extinction events in the past and we know that our planet hasn’t become healthier ever since the last one.

Denying the past and denying to challenge not only what you know but also what you thínk you know, is what’s causes people to “prove they know the future” based on a false premise: that’s like answering the question: why is snow black? And providing all the “evidence” for that.

I might be able to proof that snow actually ís black, that what you see is not what it is but what your expectancy says that it is. That we only have that expectancy because as a child we have been told over and over again that snow is white. But where’s the proof? Where can we find books and articles that sustain this “fallacy” that snow is white? Maybe thousands of years ago snow might have been white, but we ruined our planet and now snow is black. But “they” don’t want you to know, because “they” earn big money out of industries and transport, out of oil and electricity.

But what do I gain by knowing snow is black? It will only cost me lots of time and effort and it will drive me apart from my friends and loved ones, so I choose not to think for myself, I choose to accept snow is white although my “gutfeeling” tells me it’s black.

But that doesn’t work for some of us, some can’t live with these lies “they” tell us, some háve to expose these lies, and just like “they” the yay-sayers, “they” the nay-sayers do what they do “in everybody’s best interest”.

Now: would you like me to proof that snow really ís white? When you have done so much research to come to your conclusions? Invested so much time? When you have said to your friends and loved ones over and over that snow is black and that they must learn to think for themselves? To be open minded and question everything they’ve learned at school?

Do you réally want to know?

Worldwide incidents with conspiracy theorists

A timeline of (some very violent) incidents with conspiracy-theorists.

*****

FB-group: https://www.facebook.com/groups/613884219262430/?ref=share

*****

December 4, 2016: Edgar Maddison Welch, 28 years, entered pizza restaurant “Comet ping pong” in Washington with an AR-15 rifle and .38 revolver to open the basement in which, according to the pizzagate-conspiracy, children are being held by Hillary Clinton to be sold to pedophiles. There was no basement. Welch was sentenced to 4 years.

June 4, 2018: Michael Lewis Arthur Meyer, 39 years, the leader of “Veterans On Patrol” alerted Tucson police to a lot near Valencia Road and Interstate 19. It had been a homeless encampment, but, according to Tucson police, the group told officers it was being used for criminal activity, including possible trafficking. Fact checker Snopes marked it as fake news.

June 15, 2018: Matthew Philip Wright, 30 years, blocked the Hoover dam and called for the release of the “OIG report” about the Clinton e-mails. But one day before, the report was already made public, this was not what QAnon expected. He was being detained in the “Mohave county jail”. After his arrest he send a letter to Trump in which he mentioned “The great awakening” and “wwg1wga”.

July 31, 2018: Jeffrey Gardner Boyd, 55 years, is charged with allegedly making threats against Donald Trump and the Trump family. He made several references to the QAnon conspiracy theory before his arrest according to Twitter messages obtained by The Daily Beast. Before his arrest, Boyd also made derogatory comments about Trump and members of his family, Kate told The Daily Beast—not typical behavior for QAnon believers, who tend to be staunchly pro-Trump.

August 6, 2018: Forrest Clark, 51 years, is arrested on Tuesday in connection with a devastating wildfire in Southern California is a conspiracy theorist who posted videos about satanic rituals and QAnon.

“This place is going to burn,” Forrest allegedly texted a volunteer fire chief two weeks before an inferno enveloped Orange County, burning nearly 20,000 acres and destroying 12 homes. 

January 5, 2019: Buckey Wolfe, 26 years, of Seattle called 911 and told dispatchers that he killed his brother, James Wolfe, because he thought his brother was a lizard, police said. Buckey reportedly rambled to dispatchers, saying things like “kill me,” “I can’t live in this reality,” and “God told me he was a lizard.” Seattle police said they arrived at Wolfe’s home and found his brother dead. Wolfe was located and arrested less than a mile north of the home.

Buckey is a member of far right group “Proud boys“.

March 13, 2019: Anthony Comello, 24 years, shoots Frank Cali, senior member of the Gambini crime family. On february 21st. he went to the courthouse in Manhattan to demand the arrest of Nancy Pelosi and Bill de Blasio. One day later he went to the Gracie mansion and asked officers to arrest several democrats like Maxine Waters, Adam Schiff and Nancy Pelosi. On march 18, during his first appearance in court he wrote “Q” and “MAGA” in his hand.

January 2020: the first covid-conspiracies are being spread by far-right, based on a hack from 2016 into the systems of the WHO, CDC, Gates Foundation etc.

February 19, 2020: Hanau Germany: Tobias Rathjen, 43 years, walked into a popular hookah lounge called the Midnight Bar in Hanau’s central square and began firing at the bartender and patrons, most of Turkish descent. Then the gunman fled to a second bar in a nearby town and repeated the carnage. After killing 9 people he went home and killed his mother and himself. In Tobias Rathjen’s final video message, which is a bit less than two minutes long and delivered in English, the extremist addresses himself to “all Americans”, warning that, “Your country is under control of invisible, secret societies.” What do they do, exactly? They operate in “deep, underground military bases” where they sometimes “praise the Devil himself” and “abuse, torture, and kill little children”, he claims.

March 31, 2020: Eduardo Moreno, 44 years, derailed a train in San Pedro near US-Navy hospital ship Mercy. In his first interview with the Los Angeles Port Police, Moreno acknowledged that he “did it,” saying that he was suspicious of the Mercy and believing it had an alternate purpose related to COVID-19 or a government takeover, the affidavit states. In a second interview with FBI agents, Moreno stated that “he did it out of the desire to ‘wake people up,’” according to the affidavit. “Moreno stated that he thought that the U.S.N.S. Mercy was suspicious and did not believe ‘the ship is what they say it’s for.’”

April 29, 2020: Jessica Prim, 37 years, made a livestream during her two days journey from Illinois to NY City on which she states she was planning to kill Joe Biden because of his “ties with a deep state child sex-trafficking ring”. Investigations show that her first contact online with a QAnon source was on april 9, just 20 days before. That means that she radicalised extremely quick. Jessica has been taken into custody.

July 5, 2020: Rein Lively went into a Target store and trashed the mask section, streaming her rage in a viral post that drew over 10 million views. Before the police closed in on her garage, she live-streamed her own mental breakdown on her company’s Instagram account, telling police to “call Donald Trump and ask him” why she shouldn’t be arrested for her actions.

August 14, 2020: Millie Weaver, 29 years, a correspondent for infowars, the far-right conspiracy theory outlet, was arrested after a Portage County grand jury handed up an indictment with her charges. Records cited by the outlet say Weaver and her 45-year-old boyfriend, Gavin Wince, are both being held at the Portage County Jail on charges of robbery, tampering with evidence, obstructing justice, and domestic violence. She’s the maker and distributor of “Shadowgate“.

July 19, 2020: Cecilia Fulbright, 30 years, got behind the wheel of her car just after 9 a.m.​ Wednesday with the intent to “[save] a child” from “pedophiles.” Fulbright reportedly chased two strangers’ vehicles in an apparent attempt to ​hit them.

*****

Yet to work out:

https://www.adl.org/blog/how-conspiracy-theories-can-kill

*****

Other sources and additional information:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_conspiracy_theories

FB-group: https://www.facebook.com/groups/613884219262430/?ref=share

Q and the origins of Q

This article is still under development. The creator is not a native English speaker, suggestions for improvements are very welcome!

It seeks to chronologically combine all information in a timeline of Q and QAnon.

This article is based on two storylines, the message from Mom’s spaghetti and the NBC-news article “How three conspiracy theorists took ‘Q’ and sparked Qanon“. More information from other sources is added to it.

Any additional information is welcome!

QAnon today does not have a physical location, it does have however it’s literature and merchandise all over the internet and all over the world. Many institutions and foundations are feeding to and/or harvesting from the QAnon network. QAnon is very adaptive: any scepticism about it is easily being argued away as an attack from the “elite, cabal, New World Order, Illuminati, Soros, the democrats, leftists etc.” on the 3 main QAnon-goals to save the world (the plan):

  • Expose a child sex-trafficking ring for rich and prominent pedophile individuals, ran by the extremely rich and powerful ones who “really own our world”. This goal is called “the storm”.
  • Divide all the money from these rich pedophiles across the world population and end poverty. This is known as “Nesara/Gesara”.
  • Establish a safe, green, healthy world without war or any other discomfort. Referred to as “the great awakening”.

Read also: Who was and now is Q?

1999: Lowtax (Richard Kyanka) creates the first online secret society called “Something awful”.

May 13, 1999: Hiroyuki Nishimura founds 2channel.

February 2003: Christopher “moot” Poole creates 4chan. There were no rules, together with the FBI, several child molesters have been captured.

2004 (or earlier): Jim Watkins (Hosting service provider) starts hosting 2channel. Before 2channel his company hosted mosly pornographic content.

2006: on 4chan originated a prank to raid the flash-game “Habbo hotel” by anons (anonymous) and followers. Slowly 4chan becomes more and more unmanageable. Political anonymous groups arise which was not the intention.

October 22, 2013: Hotwheels (Fredrick Brennan) launches 8chan, owner: Jim Watkins, on a Russian webhost. A platform without morals that eventually lead to the publications of 3 manifestos before the mass shootings in Christchurch, Poway and El Paso. Hotwheels is against, but Watkins continues.

February 19, 2014: Jim Watkins seizes the domain 2channel and puts Nishimura aside taking on him all moderation of 2channel. In response, Nishimura created his own clone of 2channel at 2ch.sc .

August 2014: Moot (Christopher Poole) starts removing unwanted content (gamergate) op 4chan, because of this 8chan gets more traffic.

October 2014: Hotwheels (Fredrick Brennan) partners up 8chan with the Japanese message board 2channel and relocates 8chan to the Phillipines.

September 2015: Moot (Christopher Poole) leaves 4chan and is succeeded by Hiroyuki Nishimura (founder of 2channel).

2016: Ron Watkins (son of Jim) registers the trademark 5channel.

-FBIanon and HLIanon appear on 4chan. FBIanon says he’s a “high-level analyst and strategist” offering intel about the 2016 investigation into the Clinton Foundation. HLIanon posted about various dubious conspiracies in riddles, one claimed that Princess Diana had been killed because she found out about 9/11 “beforehand” and had “tried to stop it”.

April 2016: Fredrick Brennan leaves 8chan.

Summer 2016: 2 posts on 4chan:

-“Will Hillary get pregnant again?”

-“Why are you on 4chan on a friday night?”

October 2016: Wikileaks publishes John Podesta’s e-mails with Hillary Clinton. High profile pro-Trump individuals like Alex Jones started spreading a conspiracy theory, that Hillary Clinton is running a child-sex trafficking ring from pizza restaurant Comet Ping Pong (Washington). The start of the pizzagate conspiracy, which still lives amongst a lot of QAnon followers, although it’s been debunked many times.

December 4, 2016: Edgar Maddison Welch, 28 years, entered pizza restaurant “Comet ping pong” in Washington with an AR-15 rifle and .38 revolver to open the basement in which, according to the pizzagate-conspiracy, children are being held by Hillary Clinton to be sold to pedophiles. There was no basement. Welch was sentenced to 4 years.

2017 (beginning): CIAanon and CIAintern appear on 4chan.

February 13, 2017: Michael Flynn resigns.

June 2017: hashtag #JFKJRRETURNS appears on Twitter. Within several days it has tens of thousands of followers, then disappears.

July 27, 2017: Mom’s spaghetti gets hold of the account that created #JFKJRRETURNS and posts his first tweet signed as Q (based on the character of Q from Star Trek), it’s supposed to be a prank that would last for a while and then end with copypasta (a copied and pasted block of text usually posted on a message board to troll newer users and as an inside joke between older users). He talks about an “Awakening” to come and that we’re living in a simulated matrix. Mom’s spaghetti gets bored after a while and stops the messages. But somebody else picks up the storyline.

August 2017: WHInsideranon appears on 4chan. Announces that “something is going to go down” regarding the DNC and leaks.

October 1, 2017: 2ch.net began redirecting to 5ch.net, a domain owned by Loki Technology, Inc. The chairman of Loki Technology Inc. is also Jim Watkins.

October 5, 2017: During a photo opportunity held before a military dinner, Trump said that the dinner was “Maybe the calm before the storm.” When a reporter asked, “What storm, Mr. President?” Trump responded, “You’ll find out.”

October 28, 2017, 09.44.28 PM: first Q-drop on 4chan called “Calm before the storm”: “HRC extradition already in motion effective yesterday with several countries in case of cross border run. Passport approved to be flagged effective 10/30 @ 12:01am. Expect massive riots organized in defiance and others fleeing the US to occur. US M’s will conduct the operation while NG activated. Proof check: Locate a NG member and ask if activated for duty 10/30 across most major cities.”

October 28, 2017, 11.15.48 PM: 2nd. Q-drop: “Mockingbird HRC detained, not arrested (yet). Where is Huma? Follow Huma. This has nothing to do w/ Russia (yet). Why does Potus surround himself w/ generals? What is military intelligence? Why go around the 3 letter agencies? What Supreme Court case allows for the use of MI v Congressional assembled and approved agencies? Who has ultimate authority over our branches of military w\o approval conditions unless 90+ in wartime conditions? What is the military code? Where is AW being held? Why? POTUS will not go on tv to address nation. POTUS must isolate himself to prevent negative optics. POTUS knew removing criminal rogue elements as a first step was essential to free and pass legislation. Who has access to everything classified? Do you believe HRC, Soros, Obama etc have more power than Trump? Fantasy. Whoever controls the office of the Presidecy controls this great land. They never believed for a moment they (Democrats and Republicans) would lose control. This is not a R v D battle. Why did Soros donate all his money recently? Why would he place all his funds in a RC? Mockingbird 10.30.17 God bless fellow Patriots.”

November 2017: the first appearance of the name “QAnon” on the internet. One YouTuber Tracy Diaz and two 4chan moderators Pamphlet Anon (Coleman Rogers) and Baruchthescribe (Paul Furber) pick up Mom’s spaghetti’s “Q-storyline” on a reddit-community, share videos and start a company. They refer to the Q-drops and tell people to decipher the texts.

November 3, 2017: just six days after the first 4chan post from “Q,” Tracy Diaz posted a video entitled “/POL/- Q Clearance Anon – Is it #happening???” in which she introduced the conspiracy theory to her YouTube audience. The video has been viewed about 250.000 times. The three then created a new Reddit community called CBTS_Stream, short for Calm Before The Storm, where subscribers soon gathered to talk all things Q. Their move to Reddit was key to Qanon’s eventual spread. There, they were able to tap into a larger audience of conspiracy theorists, and drive discussion with their analysis of each Q post. From there, Qanon crept to Facebook where it found a new, older audience via dozens of public and private groups.

March 2018: In March, the Reddit board, which boasted some 20,000 subscribers, was shut down by Reddit for “encouraging or inciting violence and posting personal and confidential information,” and the moderators — Diaz and the rest — were banned from the site. Furber had already been booted from the site for allegedly threatening to reveal the personal details of another user, and was pushed out of the private Q discussion groups he had helped form.

April 2018: Within a month, pamphlet anon (Coleman Rogers), 31, and his wife, Christina Urso, 29, had launched the Patriots’ Soapbox, a round-the-clock livestreamed YouTube channel for Qanon study and discussion. The channel is, in effect, a broadcast of a Discord chatroom with constant audio commentary from a rotating cast of volunteers and moderators with sporadic appearances by Rogers and Urso. In April, Urso registered Patriots’ Soapbox LLC in Virginia. Rogers and Urso use their channel to call for donations that are accepted through PayPal, cryptocurrencies or mail.

April 7, 2018: QAnon supporters march in DC.

May/June 2018: an archived livestream (not available abymore) appears to show pamphlet anon (Coleman Rogers) logging into the 8chan account of “Q.”The Patriots’ Soapbox feed quickly cuts out after the login attempt. “Sorry, leg cramp,” Rogers says, before the feed reappears seconds later. Users in the associated chatroom begin to wonder if Rogers had accidentally revealed his identity as Q. “How did you post as Q?” one user wrote.

June 15, 2018: Pamphlet Anon (Coleman Rogers) posts as Q by accident again.

December 2018: Matt Patten, a veteran SWAT-team sergeant in the Broward County Sheriff’s Office, in Florida, was photographed with Vice President Mike Pence on an airport tarmac. Patten wore a patch on his tactical vest that bore the letter Q. The photograph was tweeted by the vice president’s office and then went viral in the QAnon community. The tweet was quickly taken down. Patten was demoted.

March/april 2019: clash between “Old-school” and MAGA-coalition (yet to work out).

April 6, 2019: ? Coleman Rogers quits ? (Yet to work out).

September 2019: Jim Watkins told Adrienne LaFrance, executive editor of “The Atlantic” on One America News Network “I don’t know who QAnon is. Really, we run an anonymous website.”

Around January 2020: Fredrick Brennan told Adrienne LaFrance, executive editor of “The Atlantic” that Jim Watkins and his son Ron, who is the 8kun’s administrator, knew 8kun needed Q to attract users. “I definitely, definitely, 100 percent believe that Q either knows Jim Watkins or Ron Watkins, or was hired by Jim Watkins or Ron Watkins,” Brennan told me. Jim and Ron have both denied knowing Q’s identity. “I don’t know who Q is,” Ron told a reporter in a direct message on Twitter.

February 2020: founding of the QAnon church “Omega Kingdom Ministries“, part of “Home Congregations Worldwide” with services of Mark Taylor and sunday morning services by Russ Wagner & Kevin Bushey See also: https://m.facebook.com/pg/omegakingdomministries/posts/

February 2020: Jim Watkins started a super PAC called Disarm the Deep State, which echoes Q’s messages and which is running paid ads on 8kun.

April 2020: Far-right hackers publish 25,000 e-mail adresses allegedly tied to covid-fight.

July 4, 2020: Michael Flynn and family take the QAnon oath including the wwg1wga. According to Flynn’s lawyer Sydney Powell, Flynn was only citing a text from the bell of the boat of JFK. But that’s a well-known misconception amongst “anons”.

July 22, 2020: Twitter takes down 7,000 QAnon profiles and announced to limit 150,000 more.

August 19, 2020: Trump openly approves of QAnon: https://www.businessinsider.com/qanon-supporters-celebrate-after-trump-praises-far-right-conspiracy-2020-8

‼️ August 23, 2020: Jim Watkins identified as Q by Fredrick Bannon on Twitter. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fredrick_Brennan

*****

FB about exposing QAnon and other extremists:

https://www.facebook.com/groups/613884219262430/?ref=share

Q-drops:

https://new.qmap.pub/drops

*****

Yet to work out:

Articles on FB-group:

https://www.facebook.com/groups/613884219262430/?ref=share

*

Links in this thread:

*

YouTube:

*

Reddit:


https://www.reddit.com/r/QAnonCasualties/comments/hvt32a/the_original_grifters_behind_q_named_and_shamed/?utm_medium=android_app&utm_source=share

*

All for a Larp:


https://contemptor.com/2019/04/07/all-for-a-larp-qanon-goes-to-war/

*

Paul Furber:


https://heavy.com/news/2018/08/paul-furber/

*

More than a LARP:

http://www.magickingdomdispatch.com/2019/05/q-is-more-than-larp-interview-with-paul.html?m=1

*

Bv:

https://banned.video/user/JohnnySacc

*

Qresearch:


https://qresear.ch/

https://qresear.ch/?q=patriots+soapbox

https://qresear.ch/?q=Coleman

*

MAGA coalition:


https://www.linkedin.com/in/adam-gingrich-8916912a

*

About the clash:

https://m.facebook.com/MagicKingdomDispatch/posts/2186042958144642

*

More MAGA

*****

Sources and additional information:

A letter from Q: https://medium.com/@daniel.ed.morrison/the-first-q-e2b8f389d533

Michael Flynn: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Michael_Flynn

2channel: https://en.m.wikipedia.org/wiki/2channel

4chan: https://en.m.wikipedia.org/wiki/4chan

8chan / 8kun: https://en.m.wikipedia.org/wiki/8chan

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/8kun

Pizzagate: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pizzagate_conspiracy_theory

QAnon: https://en.m.wikipedia.org/wiki/QAnon

NBC News: How three conspiracy theorists took ‘Q’ and sparked Qanon. https://www.google.com/amp/s/www.nbcnews.com/news/amp/ncna900531

ctc.usma.edu: The QAnon Conspiracy Theory: A Security Threat in the Making? https//ctc.usma.edu/the-qanon-conspiracy-theory-a-security-threat-in-the-making/

Vox.com: #QAnon, the scarily popular pro-Trump conspiracy theory, explained. https://www.google.com/amp/s/www.vox.com/platform/amp/policy-and-politics/2018/8/1/17253444/qanon-trump-conspiracy-theory-reddit

Twitter, QAnon supporters march in DC. https://twitter.com/willsommer/status/982602056744755200?s=19

April 2020 e-mail hack. https://gadgets.ndtv.com/internet/news/who-cdc-nih-bill-melinda-gates-foundation-employees-email-password-dumped-online-2216810

https://www.google.com/amp/s/www.seattletimes.com/nation-world/email-addresses-and-passwords-allegedly-from-nih-who-and-gates-foundation-are-dumped-online/%3famp=1

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag